DANE FIRMY

EUROMETER POLAND SP. Z O. O.
NIP       6793101034
KRS      0000511821
REGON 123126711
Konto    PL 06 1910 1048 2116 6764 7645 0001
Bank    Santander Bank Polska
Kapitał   56 000,00 zł
Adres    ul. Józefa Babińskiego 62 A, 30-393 Kraków
Strona   www.eurometer.com.pl

Tel.        (+48) 12 254 76 91
Mail       biuro@eurometer.com.pl

FORMULARZ KONTAKOTWY