Gridmeter

Inteligentny licznik komunalny linii GRIDMETER to licznik energii elektrycznej produkowany na licencji firmy NES i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez OSD w Polsce, w tym:

  • Pomiar wszystkich rodzajów energii w obu kierunkach
  • Zdalny, automatyczny odczyt – komunikacja PLC po linii energetycznej
  • Rejestracja incydentów
  • Czujniki pola magnetycznego i zdjęcia obudowy
  • Rejestracja profili zużycia, napięć i prądów
  • Zdalne załączanie i odłączanie energii
  • Strażnik mocy
  • Funkcja prepaid
  • Centralna synchronizacja czasu
Inteligentne liczniki komunalne linii GRIDMETER

We współpracy z systemem MDM ZEUS i billingiem ZEUS są precyzyjnym i wygodnym narzędziem do analizy i fakturowania energii elektrycznej dla galerii handlowych, osiedli mieszkaniowych z centralnym rozliczanie energii elektrycznej, parków technologicznych, OSD, czy gmin. Inteligentny licznik jest sercem systemu pozwalającego na precyzyjne zarządzanie energią i wykrywanie nietypowych zdarzeń wpływających na wysokość rachunku. Taki licznik energii jest wskazany szczególnie dla tak zwanych prosumentów, czyli podmiotów odprzedających nadmiar wyprodukowanej energii na przykład z ogniw fotowoltaicznych.

Dostarczamy także inteligentne liczniki firmy Mitsubishi. Japońska firma Mitsubishi produkuje licznik energii elektrycznej w pełni współpracujący z licznikami GRIDMETER w zakresie komunikacji i funkcjonalności. Mitsubishi oferuje licznik energii w wersji zarówno jedno- jak i trójfazowej.

KONTAKT

Przemysław Tworek

Tel. 502 685 240

Mail: przemyslaw.tworek@eurometer.com.pl